Category Archive for: Spodní stavba

Realizace opěr

Realizace spodní stavby proběhla kontinuálně s bouracími pracemi a demontáží ocelové konstrukce 1 původního mostu. Železobetonové opěry jsou založeny na velkoprůměrových pilotách a ukotveny pomocí zemních kotev.

Bourání

Nejprve byly sneseny krajní pole konstrukce 2, z důvodu realizace pilot pod budoucí nosnou ocelovou konstrukcí 2, následně se pole osadily zpět. Poté, co byl provoz vrácen na kolej č. 2, byla teprve provedena demontáž kontrukce 1.

Zkušební piloty

Před vlastním zahájením stavby byly realizovány čtyři zkušební piloty průměru 720 mm, na kterých byla provedena zatěžovací zkouška (působení vodorovných sil) pro ověření návrhových předpokladů. Kvůli velmi náročným základovým podmínkám bylo již samotné vrtání komplikované a s ohledem na výsledky zatěžovacích zkoušek pilot se přistoupilo k úpravě návrhu pilot (průměr zvětšen na 1200 mm, snížen…

Read More →

Back to Top