Category Archive for: Nosná ocelová konstrukce 1

Letecké pohledy

Dynamická zatěžovací zkouška NOK1

Koncem srpna 2016 úspěšně proběhla dynamická zatěžovací zkouška a zatěžovací zkouška brzděním, během které se ověřovali brzdné a akcelerační účinky vlaku na most.

Statická zatěžovací zkouška NOK1

Začátkem prosince 2015 úspěšně proběhla statická zatěžovací zkouška nosné konstrukce č. 1. Následně byla konstrukce uvedena do zkušebního provozu. Po dokončení druhé nosné konstrukce proběhne dynamická zatěžovací zkouška a zatěžovací zkouška bržděním , kdy se budou ověřovat brzdné a akcelerační účinky vlaku na most.

Dokončovací práce NOK1

Montáž NOK1 je zdárně u konce. Konstrukce byla opatřena vrchním nátěrem a hydroizolací mostovky. Most byl usazen na ložiska, byly provedeny dilatační závěry, navezeno čedičové kolejové lože, položeny kolejnice a namontováno trakční vedení. Před zahájením zkušebního provozu proběhla statická zatěžovací zkouška

Montáž táhel NOK1

Napínání a přivaření táhel k ocelové konstrukci bylo realizováno v osmi fázích. Z důvodu rovnoměrného rozložení napětí v konstrukci, aby všechny prvky mostu měly stejnou teplotu, probíhaly jednotlivé fáze v noci. Na táhla byla instalována čidla (tenzometry) pro monitorování správného napnutí.

Montáž ocelové konstrukce NOK1

Spodní část mostní konstrukce (hlavní nosníky a mostovka) byla po svaření dopravena pomocí vysouvacího zařízení na své místo nad odlehčovacím ramenem Dyje. Poté se realizovaly oblouky s příčným ztužením. Po této fázi následuje unikátní etapa napínání a přivaření táhel.

Výroba NOK1 v mostárně

Výroba první nosné ocelové konstrukce mostu (zkráceně NOK1) probíhala v uzavřené hale. Konstrukce byla rozdělena na jednotlivé části a ty později po dopravě na stavbu svařeny v jeden celek.

Back to Top