Montáž táhel NOK1

Napínání a přivaření táhel k ocelové konstrukci bylo realizováno v osmi fázích. Z důvodu rovnoměrného rozložení napětí v konstrukci, aby všechny prvky mostu měly stejnou teplotu, probíhaly jednotlivé fáze v noci. Na táhla byla instalována čidla (tenzometry) pro monitorování správného napnutí.

[Not a valid template]

Posted on 23.10.2015 in Nosná ocelová konstrukce 1

Back to Top