Category Archive for: Archiv 2015

Archiv 2015 IV. čtvrtletí

V posledním čtvrtletí byla dokončena NOK1, navezeno kolejové lože, proběhla montáž koleje a trakčního vedení. Vše vyvrcholilo zatěžovací zkouškou, která dopadla na výbornou a následně byl most uveden do zkušebního provozu.

Archiv 2015 III. čtvrtletí

V tomto období byla vysunuta mostovka, namontovány oblouky se ztužením, napnuta a svařena táhla.

Archiv 2015 II. čtvrtletí

Ve II. čtvrtletí byla dokončena výroba částí konstrukce v mostárně, dovezena konstrukce na stavbu a zahájeno svařování mostovky a hlavních nosníků. Dále pokračovaly práce na spodní stavbě.

Archiv 2015 I. čtvrtletí

Koncem roku 2014 byly vyvrtány první piloty. V prvním čtvrtletí 2015 byla demontována stávající konstrukce 1 a rozjely se naplno práce na spodní stavbě. Zároveň se začalo s výrobou nosné ocelové konstrukce.

Back to Top