Projekt

Design

Idea

Střet dvou odlišných světů, přírody a techniky. Technická stavba stvořená lidmi se zarývá do něžné krajiny Podyjí. Nalezení harmonického propojení ve formě dynamických linií mostu s ladnými liniemi přírody, most se stává nedílnou součástí přírody.

Forma

Elegantní pojetí oblouku je primárním prvkem mostu. Výrazná linie hlavních nosníků je vylehčena mírnou křivkou. Hravá interakce linií a křivek, se spojuje za samotným mostem a rozbíhá se do okolí. Dochází tak k citlivému propojení stavby s přilehlou krajinou. Tmavším odstínem a strohostí opěr je docíleno vizuálního odhmotnění konstrukce.

Barva

Hlavní barvou mostu je neutrální bílá, barva čistoty a elegance. V kontrastu s bílou jsou spodní části mostu opatřeny antracitovou černou, v pohledu nevýrazná barva pro vylehčení konstrukce. Barva použitá na nosných táhlech, příčném ztužení a zábradlí je žlutá, jakožto barva slunce, barva zaujetí a barva detailu, jež přiláká pozornost, ale nenaruší klidné přírodní prostředí

Dynamika & Statika

Vizualizace mostu


Finální vizualizace návrhu

Fáze aktivace táhel


Grafické schéma pro jednotlivé fáze

3D model


3D model pro posouzení účinků zatížení

Video

Ukázka 3D animace deformace mostu při průjezdu vlaku.
Ukázka prvního vlastního tvaru.
Back to Top