Dokončovací práce NOK1

Montáž NOK1 je zdárně u konce. Konstrukce byla opatřena vrchním nátěrem a hydroizolací mostovky. Most byl usazen na ložiska, byly provedeny dilatační závěry, navezeno čedičové kolejové lože, položeny kolejnice a namontováno trakční vedení. Před zahájením zkušebního provozu proběhla statická zatěžovací zkouška

[Not a valid template]

Posted on 12.11.2015 in Nosná ocelová konstrukce 1

Back to Top