Realizace opěr

Realizace spodní stavby proběhla kontinuálně s bouracími pracemi a demontáží ocelové konstrukce 1 původního mostu. Železobetonové opěry jsou založeny na velkoprůměrových pilotách a ukotveny pomocí zemních kotev.

[Not a valid template]

Posted on 23.10.2015 in Spodní stavba

Back to Top