Zkušební piloty

Před vlastním zahájením stavby byly realizovány čtyři zkušební piloty průměru 720 mm, na kterých byla provedena zatěžovací zkouška (působení vodorovných sil) pro ověření návrhových předpokladů. Kvůli velmi náročným základovým podmínkám bylo již samotné vrtání komplikované a s ohledem na výsledky zatěžovacích zkoušek pilot se přistoupilo k úpravě návrhu pilot (průměr zvětšen na 1200 mm, snížen počet pilot a doplnění zemních kotev).

[Not a valid template]

Posted on 23.10.2015 in Spodní stavba

Back to Top